სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი
სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი
სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი
სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი

სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი

სტანდარტული ფასი
8.70 GEL
ფასდაკლებული ფასი
8.70 GEL
გადასახადების ჩათვლით Shipping ფასი დაითვლება გადახდისას

სიტყვების თამაში განახლებული დიზაინითა და ბარათებით საუკეთესო თამაშია მგზავრობის დროს!

ანვითარებს მეტყველებას, ენობრივ უნარებს და კომუნიკაციასძირითადი ცნებების ცოდნა, მათ შორის კავშირების გამოყოფა და აღწერა; საგნების სხვადასხვა მახასიათებლებით აღწერა და განსაზღვრა; მოქნილი და უფრო მდიდარი ლექსიკური მარაგი

ანვითარებს აზროვნების უნარს: საგნების, მოვლენებისმოქმედებებისა და იდეების იდენტიფიცირება და კლასიფიკაცია;

ანვითარებს მეხსიერებასინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფესვიზუალურ ყურადღებას.