სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო
სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო
სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო
სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო
სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო
სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო

სიტყვების თამაში: სასარგებლო უსარგებლო

სტანდარტული ფასი
8.70 GEL
ფასდაკლებული ფასი
8.70 GEL
გადასახადების ჩათვლით Shipping ფასი დაითვლება გადახდისას

სიტყვების თამაში განახლებული დიზაინითა და ბარათებით საუკეთესო თამაშია მგზავრობის დროს!

ანვითარებს მეტყველებას, ენობრივ უნარებს და კომუნიკაციასძირითადი ცნებების ცოდნა, მათ შორის კავშირების გამოყოფა და აღწერა; საგნების სხვადასხვა მახასიათებლებით აღწერა და განსაზღვრა; მოქნილი და უფრო მდიდარი ლექსიკური მარაგი

ანვითარებს აზროვნების უნარის: საგნების, მოვლენებისმოქმედებებისა და იდეების იდენტიფიცირება და კლასიფიკაცია;

ანვითარებს მეხსიერებისინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფევიზუალური ყურადღება.