სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი
სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი
სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი
სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი

სიტყვების თამაში: წარსული მომავალი

Regular price
Sold out
Sale price
8.70 GEL
Tax included. Shipping calculated at checkout.

სიტყვების თამაში განახლებული დიზაინითა და ბარათებით საუკეთესო თამაშია მგზავრობის დროს!

ანვითარებს მეტყველებას, ენობრივ უნარებს და კომუნიკაციასძირითადი ცნებების ცოდნა, მათ შორის კავშირების გამოყოფა და აღწერა; საგნების სხვადასხვა მახასიათებლებით აღწერა და განსაზღვრა; მოქნილი და უფრო მდიდარი ლექსიკური მარაგი

ანვითარებს აზროვნების უნარს: საგნების, მოვლენებისმოქმედებებისა და იდეების იდენტიფიცირება და კლასიფიკაცია;

ანვითარებს მეხსიერებასინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფესვიზუალურ ყურადღებას.